Close-up van een Aalscholver bij de kolonie in De Wieden.