Boommarter

Over de Boommarter

 

De boommarter (Martes martes) is één van onze meest zeldzame zoogdiersoorten. In heel Nederland komen wellicht niet meer dan 350-400 volwassen exemplaren voor. Dat is heel wat minder dan het aantal dassen, dat inmiddels weer rond de 4000 ligt. De boommarter is dan ook opgenomen in de ‘Rode lijst van bedreigde en kwetsbare zoogdieren in Nederland’ en daarin aangemerkt als ‘kwetsbare soort’. Met de zesde plaats op de lijst van landelijk bedreigde zoogdiersoorten geldt hij ook als ‘prioritaire soort’. Toch bestaat er voor de boommarter in Nederland geen soortbeschermingsplan.

Bron: werkgroep boommarter  
www.werkgroepboommarter.nl

Onderstaande foto's heb ik gemaakt in De Wieden, het gaat altijd heel snel en veel tijd om een foto te maken krijg je helaas niet. Overigens klimmen ze niet alleen in bomen maar blijken ze ook erg goed te kunnen zwemmen!